Menu
Powrót

Ogólne warunki sprzedaży

Atlas For Men
Ogólne warunki sprzedaży
wersja 18 marca 2016
01 – Identyfikacja i obowiązujące prawo


„Atlas For Men” jest marką spółki atlasformen SAS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona i stosunki wynikłe w związku z zamówieniami składanymi za pośrednictwem tej strony są regulowane prawem polskim i europejskim.

Atlasformen :
SAS kapitał zakładowy w wysokości 1 616 600 €
RCS Paris 449 149 038
Nr VAT UE: FR47 449 149 038 00019
87-89 rue La Boétie
75008 Paryż
Francja

Dział obsługi klienta:
ATLAS FOR MEN
skr. pocztowa 766

70-952 Szczecin

Składanie zamówień:
Tel.: 801 080 154 (0,29 zł/min z telefonu stacjonarnego)
od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 i w soboty w godz. 9-16

Inne kwestie dotyczące zamówień:
Tel.: 222 069 972 (koszt połączenia lokalnego z telefonu stacjonarnego − od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 i w soboty w godz. 9-16)

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu polskiemu i mają zastosowanie do wszystkich istniejących lub przyszłych relacji handlowych powstałych pomiędzy spółką atlasformen SA a jakąkolwiek pełnoletnią osobą posiadającą zdolność prawną, w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej http://www.atlasformen.pl.

Wyłącznie Ogólne warunki sprzedaży zamieszczone na stronie http://www.atlasformen.pl mają zastosowanie do spółki atlasformen SAS. Spółka atlasformen SAS może w dowolnym momencie rozszerzyć, zmienić, poprawić lub usunąć całość lub część treści niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży. Zastosowanie mają Ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w momencie składania zamówienia.


02 - Ważność ofert


Oferty handlowe dotyczące sprzedawanych produktów nie są stałe. Warunki oraz daty ważności ofert publikowanych na stronie http://www.atlasformen.pl lub w newsletterze są jasno określone w odpowiednich działach serwisu http://www.atlasformen.pl.

Oferty są ponadto ważne do momentu wyczerpania zapasów. W przypadku braku natychmiastowej dostępności towaru lub wyczerpania zapasów pomimo wysiłków ze strony sprzedawcy, klient zostanie o tym fakcie poinformowany pocztą. Spółka atlasformen SAS może zastąpić niedostępny produkt produktem o podobnych lub wyższych parametrach i właściwościach. Jeśli jednak produkt nie będzie odpowiadał klientowi, może on go zwrócić, a po okazaniu dowodu uiszczenia kosztów przesyłki (paragon pocztowy) dział obsługi klienta dokona zwrotu poniesionych kosztów.

Spółka atlasformen SAS zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Opłata za towar będzie naliczana zgodnie z cenami obowiązującymi w momencie przyjęcia zamówienia. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Cena zawiera podatek VAT obowiązujący w momencie złożenia zamówienia. Oferty sprzedaży obowiązują wyłącznie na terenie Polski.

03 - Podstawowe właściwości produktów

Opisy produktów oferowanych do sprzedaży znajdują się na podstronach poszczególnych produktów. Zdjęcia przedstawiają ogólny widok każdego produktu, ze względu na nośnik cyfrowy możliwe są pewne różnice kolorystyczne. Dostępne rozmiary są wskazane w formie listy. Przewodnik po rozmiarach znajduje się na stronie. Sprzedawane produkty są zgodne z przepisami europejskimi. Niektóre produkty (takie jak zegarki czy lornetki) mogą być objęte gwarancją handlową o szerszym zakresie niż gwarancja ustawowa. W takim wypadku informacja o tym jest podana w technicznym opisie produktu.

W celu skorzystania z prawa do gwarancji należy skontaktować się z działem obsługi klienta:

Dotyczy zamówien pocztą: Zawarcie umowy pomiędzy Atlas For Men i klientem następuje w momencie otrzymania przez Atlas For Men formularza zamówienia klienta.

ATLAS FOR MEN
skr. pocztowa 766
70-952 Szczecin
Tel.: 222 069 972 (koszt połączenia lokalnego z telefonu stacjonarnego − od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 i w soboty w godz. 9-16)

04 – Potwierdzanie zamówień

Klient potwierdza zamówienie, zaznaczając pole „Zapoznałem się z Ogólnymi warunkami sprzedaży”. W ten sposób klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Ogólnych warunków sprzedaży i zobowiązuje się do ich bezwarunkowej akceptacji. Klient bez zbędnej zwłoki otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Od tego momentu zamówienie i jego wysyłka będą realizowane.

05 – Dowód

Spółka atlasformen SAS archiwizuje kopię wiadomości z potwierdzeniem zamówienia jako dowodu zakupu, z zastrzeżeniem uzasadnionego sprzeciwu ze strony klienta, dotyczącego daty, przedmiotu i warunków zamówienia.

06 - Płatności

Płatność za zamówienie na stronie internetowej http://www.atlasformen.pl jest realizowana w formie płatności przy odbiorze (PRZYSYŁKA POBRANIOWA).

Strona http://www.atlasformen.pl korzysta z bezpiecznych płatności typu SSL (Secure Socket Layer). Dane bankowe są szyfrowane i nie krążą po sieci internetowej. Sprzedaż jest realizowana dopiero po zaksięgowaniu płatności.

07 – Dostawy

Usługa dostawy towarów jest świadczona wszystkim klientom zamieszkałym na terytorium Polski.
Paczki są transportowane i dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Spółka atlasformen SAS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy z przyczyn niezależnych od jej woli, takich jak strajki czy opóźnienia ze strony przewoźników.
Koszty dostawy są zryczałtowane.
Maksymalny termin dostawy to 15 dni dla przesyłki standardowej od momentu przyjęcia zamówienia.
Oferty dotyczące kosztów dostawy (np. darmowa dostawa przy zakupach powyżej 160 zł) obowiązują wyłącznie na terytorium Polski.

08 – Gwarancje ustawowe

Wszystkie nasze produkty są objęte ustawową gwarancją w zakresie zgodności towarów oraz ustawową gwarancją na wady ukryte.

09 - Środowisko

Przypominamy, że nie należy wyrzucać odpadów elektrycznych i elektronicznych do niesegregowanych odpadów komunalnych. Odpady te zawierają bowiem substancje niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi..

Istnieją punkty zbiórki takich odpadów uprawnione do ich przetwarzania, waloryzacji i recyklingu.

W momencie zakupu sprzętu elektrycznego lub elektronicznego klient uiszcza w ramach ceny opłatę przeznaczoną na sfinansowanie recyklingu takich urządzeń. Wysokość opłaty środowiskowej jest wyszczególniona dla poszczególnych produktów.

W momencie zakupu produktu klient może zwrócić nam zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny na poniższy adres:

ND Logistics
Silesia Logistic Center
ul. Orląt Lwowskich 146
41-208 Sosnowiec

W ten sposób przyczyni się do ochrony naturalnych zasobów i zdrowia ludzi.

10 – Prawo do odstąpienia od umowy, do wymiany i zwrotu

Jeśli produkt nie spełni oczekiwań klienta, klient może go wymienić lub zwrócić (patrz informacje na odwrocie faktury).

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia z wyłączeniem odpieczętowanych produktów, które nie mogą być odesłane z przyczyn higienicznych, produktów spersonalizowanych oraz nośników audio, wideo i oprogramowania po ich odpieczętowaniu. Koszty zwrotu towaru pokrywa klient z wyjątkiem błędu ze strony spółki atlasformen SAS.

Klient może dokonać zwrotu towaru w ciągu 30 dni od momentu otrzymania go bez wcześniejszej informacji przesłanej na poniższy adres.

ATLAS FOR MEN
ND Logistics
Silesia Logistic Center
ul. Orląt Lwowskich 146
41-208 Sosnowiec

Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi elementami zawartymi w paczce (instrukcja, akcesoria itd.) i dokumentem zwrotu przesłanym na fakturze w podanym terminie na wyżej wskazany adres.

Nie będą akceptowane zwroty na koszt odbiorcy, za pobraniem ani też paczki zawierające uszkodzony lub niekompletny towar.

W przypadku zwrotu wynikającego z błędu ze strony spółki atlasformen SAS koszty przesyłki będą zwracane po okazaniu dowodu zapłaty (klient powinien zachować pocztowy dowód wysyłki). Dotyczy to w szczególności przypadków pomylenia produktów podczas ich umieszczania w paczce, brakujących lub wadliwych towarów oraz produktów proponowanych w zamian za towar niedostępny lub dostępny w odległym terminie.

W każdym przypadku do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zwrotu znajdujący się na fakturze oraz zwrócić towar w wyznaczonym terminie na wyżej wskazany adres.

W przypadku zwrotu:

Klient otrzyma zwrot całości zapłaconych kwot, w tym kosztów wysyłki do klienta (taryfa standardowa) najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania przez spółkę atlasformen SAS informacji o decyzji klienta o odstąpieniu od umowy.

Zwrot może być odroczony do momentu otrzymania towarów lub dowodu wysyłki towarów, w zależności od tego, co nastąpi szybciej.

11 – Własność intelektualna i prawa pokrewne

Strona http://www.atlasformen.pl i wszystkie jej elementy składowe, w szczególności poszczególne treści (zdjęcia, teksty, prezentacje, znaki handlowe, rysunki i wzory) oraz powiązane z nią oprogramowanie są chronione prawem własności intelektualnej i prawami pokrewnymi zastrzeżonymi dla wyłącznych posiadaczy tych praw.

W związku z powyższym wszelkie wykorzystanie, powielanie lub rozpowszechnianie częściowe bądź całkowite tych elementów jest zabronione, z wyjątkiem powielania bez modyfikacji lub zmian do celów osobistych i prywatnych.

Fotografowie: Isabel Julien-Laferrière, P-O Doury, S. Gazeaud .

12 – Odpowiedzialność

Pomimo najwyższej staranności przy tworzeniu i aktualizacji niniejszego serwisu, mogą wystąpić błędy, nieprawidłowości lub pominięcia oraz problemy z połączeniem ze stroną lub przerwy w połączeniu.
Spółka atlasformen SAS nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody z tym związane. Za pośrednictwem hiperłączy można odwiedzić inne strony. Spółka atlasformen SAS nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których klient jest odsyłany, a nad którymi nie ma ona kontroli.

12 – Spory

W przypadku reklamacji lub sporu strony postarają się znaleźć polubowne rozwiązanie przed podjęciem jakichkolwiek czynności prawnych, przy czym okres ten nie skraca terminu na działanie. Nasz dział obsługi klienta jest w tym zakresie do Państwa dyspozycji:

ATLAS FOR MEN
skr. pocztowa 766
70-952 Szczecin
Tel.: 222 069 972 (koszt połączenia lokalnego z telefonu stacjonarnego)
od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 i w soboty w godz. 9-16
@: zakładka „Kontakt”

Wszelkie spory podlegają prawu polskiemu. Polskie sądy mają wyłączną jurysdykcję.

Hosting:
Strona jest prowadzona przez: COREYE, własność Pictime SAS
Siedziba: Parc de la haute Borne, 22 rue Hergé 59650 Villeneuve d'Ascq - Francja
Nr telefonu: (+33)3 28 520 520
Fax: (+33)3 28 520 529
Email : contact@coreye.fr

Dyrektor ds. publikacji: Olivier IZARD
Generalny dyrektor katalogu: Marc DELAMARRE

Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na korzystanie z plików cookies, celem poprawienia jakości Twojej wizyty, zaproponowania Ci usług i ofert dopasowanych do Twoich potrzeb oraz możliwości dzielenia się informacjami na portalach społecznościowych. Dowiedz się więcej.

Zamknij