🚚 Skorzystaj z DARMOWEJ DOSTAWY za zakupy powyżej 200 zł! A do tego, masz 100 dni na zwrot produktów!

Atlas For Men
Ogólne Warunki Sprzedaży Konsumenckiej
01 - Przedmiot


Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej „OWS”) mają zastosowanie do każdej transakcji sprzedaży, zawieranej między spółką atlasformen, (SAS - francuską uproszczoną spółką akcyjną) o kapitale 1 659 866,00 €, wpisaną do rejestru handlowego i spółek RCS w Paryżu pod numerem 449 149 038, z siedzibą pod adresem 87-89 rue La Boétie - 75008 Paryż - Francja, nr VAT UE: FR47 449 149 038 (dalej jako „Atlas For Men”) i każdym konsumentem w rozumieniu kodeksu konsumenckiego, mającym co najmniej 18 lat i posiadającym zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Klient”), w ramach zamówienia składanego przez telefon, pocztą lub za pośrednictwem strony internetowej http://www.atlasformen.pl (dalej jako „Strona Internetowa”).

Dokonanie każdego zamówienia oznacza akceptację cen i Ogólnych Warunków Sprzedaży w ich wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy (tj. w momencie zamówienia).

Atlas For Men ma prawo w każdej chwili uzupełnić, zmienić, poprawić lub usunąć część lub całość Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Dział Obsługi Klienta :

ATLAS FOR MEN
skr. pocztowa 766
70-952 Szczecin

Aby złożyć zamówienie:
Tel.: 801 080 154 (0,29 zł/min z telefonu stacjonarnego)
od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 i w soboty w godz. 9-16

W każdej innej sprawie dotyczącej zamówienia:
Tel.: 222 069 972 (koszt połączenia lokalnego z telefonu stacjonarnego − od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 i w soboty w godz. 9-16)

02 - Podstawowe cechy produktów - Ważność ofert


Produkty oferowane do sprzedaży są opisane w opisach produktów prezentowanych na etykiecie każdego artykułu.
Fotografie prezentują ogólny widok danego artykułu; różnice w wyglądzie kolorów mogą pojawiać się w zależności od urządzenia informatycznego. Proponowane rozmiary są wyraźnie wskazane w formie listy. Na Stronie Internetowej oraz w naszych katalogach dostępny jest przewodnik po rozmiarach.
Produkty sprzedawane przez Atlas For Men są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Przewidywany okres, w którym Atlas For Men może dostarczyć Klientowi części zamienne, niezbędne do korzystania z produktów objętych zamówieniem, zależy od dostępności tych części u różnych dostawców Atlas For Men i informacji przekazanych przez nich Atlas For Men. Gdy taka informacja nie jest dostępna, Atlas For Men poinformuje o tym fakcie Klienta (w opisie produktu).

Oferty handlowe dotyczące sprzedawanych produktów nie mają charakteru bezterminowego. Daty ważności i warunki ofert proponowanych Klientowi są wyraźnie wskazane w adresowanych do Klienta dokumentach handlowych. Te oferty są również ważne pod warunkiem dostępności danych artykułów.

W przypadku natychmiastowej niedostępności artykułów lub braków magazynowych, pomimo starań Atlas For Men w tym zakresie, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w najkrótszym możliwym czasie.

W przypadku braków magazynowych skutkujących niedostępnością zamówionego produktu, Atlas For Men zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionego produktu artykułem o podobnych właściwościach, jak ten początkowo zamówiony przez klienta, o wartości równej lub wyższej od zakupionego produktu. Jeżeli jednak ten produkt nie odpowiada Klientowi, Klient może go zwrócić zgodnie z postanowieniami Artykułu 6 Ogólnych Warunków Sprzedaży. Po przedstawieniu dowodu zapłaty kosztów przesyłki (rachunek z placówki pocztowej) Dział Obsługi Klienta dokona zwrotu tych kosztów na rzecz Klienta.

03 - Zatwierdzanie zamówień


Zamówienia można składać przez telefon, pocztą lub na Stronie Internetowej. Oferty są ważne tak długo, jak długo są widoczne na Stronie Internetowej lub w okresie wskazanym w dokumentach handlowych.

W przypadku zamówień składanych telefonicznie: Umowa między Atlas For Men i Klientem jest zawarta w momencie zatwierdzenia zamówienia przez operatora, członka zespołu Działu Obsługi Klienta Atlas For Men.

W przypadku zamówień składanych pocztą: Umowa między Atlas For Men i Klientem jest zawarta w momencie otrzymania formularza zamówienia Klienta przez Atlas For Men.

W przypadku zamówień na Stronie Internetowej: Umowa między Atlas For Men i Klientem jest zawarta w momencie, w którym Klient klika przycisk zamówienia, po sprawdzeniu zawartości koszyka i całkowitej ceny zamówienia oraz po zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na Ogólne Warunki Sprzedaży udostępnione za pomocą linku na stronie zatwierdzania zawartości koszyka, zaznaczając pole „Zaznaczając to pole, potwierdzam, że zapoznałem/-am się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Atlas For Men i wyrażam na nie zgodę”.

W przypadku zamówień składanych na Stronie Internetowej, Klient otrzyma e-mail potwierdzający zarejestrowanie jego zamówienia. Od tego momentu przetwarzamy zamówienie i przygotowujemy je do wysyłki. E-mail z potwierdzeniem zawiera:

 • podsumowanie głównych elementów umowy, tj. zamówione produkty, ich cenę, koszty dostawy, adres dostawy i faktury;
 • link do Ogólnych Warunków Sprzedaży obowiązujących w momencie zawarcia umowy, w szczególności w odniesieniu do informacji dotyczących wykonywania prawa do odstąpienia od umowy a także wykonania umowy (gwarancje, dane kontaktowe do ewentualnych reklamacji);
 • w danym przypadku, wskazanie okresu lub daty, kiedy dostępne będą części zamienne dla produktów będących przedmiotem zamówienia.

04 - Cena - Płatność


Cenami produktów są ceny wskazane:

 • W dokumentach handlowych;
 • Na Stronie Internetowej w momencie zamówienia.

Ceny obejmują wszystkie podatki, nie obejmują zaś kosztów przesyłki. Usługa dostawy towarów jest świadczona wszystkim klientom zamieszkałym na terytorium Polski Koszty przesyłki płatne przez Klienta są wskazane na formularzu zamówienia i na Stronie Internetowej. Opcje przesyłki i związane z nimi koszty są następujące :

 • „Standardowe” koszty przesyłki do miejsca zamieszkania płatne przez Klienta wynoszą 8,90 zł. Paczki są transportowane i dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Koszty przesyłki do paczkomatów InPost płatne przez Klienta wynoszą 9.90 zł
 • Oferty dotyczące kosztów dostawy (np. darmowa dostawa przy zakupach powyżej 160 zł) obowiązują wyłącznie na terytorium Polski wpisując kod promocyjny.

Warunki płatności proponowane Klientowi są wskazane na formularzu zamówienia i na Stronie Internetowej. Płatności za zamówienie są realizowane w formie płatności przy odbiorze (PRZYSYŁKA POBRANIOWA, za pomocą karty bankowej lub za pośrednictwem Przelewy 24.

Spółka atlasformen SAS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy z przyczyn niezależnych od jej woli, takich jak strajki czy opóźnienia ze strony przewoźników. Maksymalny termin dostawy to 7 dni dla przesyłki standardowej od momentu przyjęcia zamówienia.

W przypadku płatności kartą bankową, Klient musi podać 16 cyfr numeru karty, a także datę ważności karty i 3 cyfry widoczne na odwrocie karty obok podpisu (kod CVV). Strona Internetowa wykorzystuje bezpieczną metodę płatności typu SSL (Secure Socket Layer). Dane bankowe są zaszyfrowane i nie są widoczne w sieci Internet.

05 - Dostawa - Reklamacje


Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.

Oferty dotyczące kosztów dostawy (na przykład: darmowa dostawa przy zakupie na kwotę 160 zł) są ważne tylko na terytorium Polski.

Przesyłki są przesyłane i dystrybuowane przez Pocztę Polskę w przypadku wysyłek standardowych i InPost w przypadku wysyłek do paczkomatów InPost.

Terminy doręczenia wskazane na Stronie Internetowej i w dokumentach handlowych są średnimi, typowymi terminami przetworzenia zamówienia, wysyłki i doręczenia. Mają wyłącznie charakter poglądowy. W przypadku zamówień składanych na stronie internetowej, maksymalny czas doręczenia wynosi 10 dni od momentu złożenia zamówienia (dla wysyłki standardowej). W przypadku zamówień składanych pocztą, maksymalny czas doręczenia wynosi 15 dni od momentu złożenia zamówienia (dla wysyłki standardowej).

Przesyłkę uważa się za doręczoną od momentu doręczenia produktu Klientowi przez kuriera na adres wskazany przez Klienta.

Atlas For Men nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia związane z wydarzeniami niezależnymi od jego woli, takimi jak strajki. Takie wydarzenia nie dają Klientowi prawa do anulowania sprzedaży, odmowy przyjęcia produktów czy żądania odszkodowania.

W przypadku reklamacji należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta:

 • Pocztą, pod następującym adresem: Atlas For Men - skr. pocztowa 766- 70-952 Szczecin
 • Telefonicznie, pod następującym numerem Tel.: 222 069 972 (koszt połączenia lokalnego z telefonu stacjonarnego − od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 i w soboty w godz. 9-16)

06 - Wymiana i zwrot pieniędzy, odstąpienie od umowy


Wymiana i zwrot pieniędzy: Atlas For Men pozwala Klientowi zwrócić zamówione artykuły, w terminie trzydziestu (30) dni od momentu ich otrzymania.

W tym celu należy odesłać zaadresowany formularz zwrotu wraz z fakturą zakupu, dołączoną do przesyłki. Jeżeli artykuł nie odpowiada Klientowi, Klient może go wymienić albo otrzymać zwrot pieniędzy.

Nie są akceptowane zwroty na koszt adresata lub za zwrotem pieniędzy a także zwroty uszkodzonych lub niekompletnych artykułów.

Klient zwraca produkty Atlas For Men na poniższy adres:

Atlas For Men
Ul.Orląt Lwowskich 146
41-208 SOSNOWIEC


Produkty należy zwrócić w oryginalnym stanie i opakowaniu, tak jak zostały dostarczone Klientowi i bez żadnych śladów rozpakowania, instalacji czy używania.
Koszty zapakowania produktów ponosi Klient.
Atlas For Men dokona zwrotu kosztów przesyłki na żądanie Klienta i za okazaniem potwierdzenia poniesienia kosztów, wyłącznie w przypadku wadliwych artykułów lub błędu w wysyłce, za które odpowiedzialność ponosi Atlas For Men.
Zwrot pieniędzy lub wymiana nastąpi w ciągu 30 dni od daty odbioru zwróconej przesyłki.

Odstąpienie od umowy: Przepisy prawa umożliwiają Klientowi skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Z tego względu, w terminie 14 dni od daty otrzymania produktów, Klient może poinformować Atlas For Men o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, bez podawania przyczyn ani zapłaty jakiejkolwiek kary, na poniższych warunkach:

W takim przypadku, od momentu zakomunikowania Atlas For Men swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient ma do dyspozycji 14 dni na odesłanie produktów do Atlas For Men.
Klient może także odesłać produkty w tym samym czasie, co swoją decyzję o odstąpieniu od umowy, na warunkach wskazanych powyżej.
Produkty należy zwrócić w oryginalnym stanie i opakowaniu, tak jak zostały dostarczone Klientowi i bez żadnych śladów rozpakowania, instalacji czy używania.

Klient wyraźnie potwierdza, że prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w szczególności do produktów rozpakowanych, które nie mogą być zwrócone z przyczyn higienicznych, produktów spersonalizowanych a także nośników audio czy wideo o ile zostały one rozpakowane.

Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy na powyższych warunkach daje Klientowi prawo do zwrotu wpłaconych kwot, w tym kosztów przesyłki do Klienta (taryfa standardowa) w ciągu 14 dni od momentu powzięcia przez Atlas For Men informacji o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy koszty przesyłki są ustalone w formie zryczałtowanej, niezależnie od ilości dostarczanych produktów, Atlas For Men nie zwróci kosztów przesyłki do Klienta (według taryfy standardowej) jeżeli Klient skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy tylko w stosunku do części zamówionych produktów.

Zwrot pieniędzy może jednak opóźnić się do momentu odbioru zwracanych produktów lub do momentu dostarczenia dowodu ich nadania przez Klienta (którekolwiek nastąpi wcześniej). Koszty zwrotu produktów ponosi Klient.

07 - Gwarancje


Wszystkie nasze produkty są objęte ustawową gwarancją w zakresie zgodności towarów oraz ustawową gwarancją na wady ukryte.

Klient ma okres dwóch lat od dostarczenia Produktu do działania.

08 - Odpowiedzialność


Niezależnie od starań co do stworzenia i aktualizacji Strony Internetowej mogą pojawiać się błędy, nieścisłości lub pomyłki, a także problemy z połączeniem ze Stroną Internetową lub przerwy w połączeniu.
Atlas For Men nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, mogące wynikać z powyższego.
Za pośrednictwem hiperłączy Klient może uzyskać dostęp do innych stron internetowych. Atlas For Men nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których Klient jest odsyłany, a nad którymi Atlas For Men nie ma żadnej kontroli.

09 - Własność intelektualna i prawa pokrewne


Treść katalogów i dokumentów handlowych adresowanych do Klienta przez Atlas For Men, Strona Internetowa i wszystkie składające się na nią elementy, w szczególności treści (zdjęcia, teksty, prezentacje, znaki towarowe, wzory i modele...) oraz związane z nimi programy komputerowe są przedmiotem ochrony ze strony praw własności intelektualnej i praw pokrewnych, zastrzeżonych wyłącznie na rzecz uprawnionych z tytułu tych praw.

W rezultacie, korzystanie, kopiowanie, przedstawianie lub rozpowszechnianie, w całości lub części, tych elementów, jest surowo zabronione, z wyjątkiem, w szczególności, kopii (bez zmian) dokonywanych na potrzeby osobiste i prywatne.

10 - Dane osobowe


Aby dokonać zamówienia na naszej Stronie Internetowej lub przy pomocy formularza zamówienia, Klient musi wpisać dane niezbędne do zaakceptowania i przetworzenia zamówienia.

Klient zobowiązuje się przekazać dokładne informacje i dbać, aby ewentualnie podany adres e-mail był dostępny od momentu, gdy zostanie wpisany na Stronie Internetowej lub w formularzu zamówienia oraz, aby nie występowały problemy z odbiorem poczty elektronicznej, związane z przeniesieniem, zamknięciem lub przeładowaniem konta e-mail.
Dane osobowe wprowadzone przez Klienta są przetwarzane zgodnie z Polityką Danych Osobowych Atlas For Men.

Więcej informacji o naszej polityce danych osobowych i wykorzystaniu Cookies.

11 - Prawo właściwe - Spory


Niniejsze Ogólne Warunki, a także wszelkie działania w nich opisane, podlegają prawu polskiego. W przypadku sporu i w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania, Klient może w pierwszej kolejności zwrócić się do naszego Działu Obsługi Klienta, którego dane kontaktowe widnieją poniżej:

 • Pocztą, pod następującym adresem: Atlas For Men - skr. pocztowa 766- 70-952 Szczecin
 • Telefonicznie, pod następującym numerem Tel.: 222 069 972 (koszt połączenia lokalnego z telefonu stacjonarnego − od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 i w soboty w godz. 9-16)
 • E-mailem: bezpośrednio na naszej stronie internetowej - rubryka: „Skontaktuj się z nami”

Jeżeli pomimo naszych wysiłków, aby szybko rozwiązać sprawę reklamacji Klienta, Klient nie jest usatysfakcjonowany w ciągu jednego (1) miesiąca kalendarzowego od momentu otrzymania wspomnianej reklamacji, Klient ma możliwość skontaktowania się z platformę rozwiązywania sporów on-line, oferowanych przez Komisję Europejską pod adresem:
https://ec.europa.eu/commission/index_pl

Hosting:
Hosting Strony Internetowej: COREYE, własność Pictime SAS
Siedziba: Parc de la haute Borne, 22 rue Hergé 59650 Villeneuve d'Ascq - Francja
Telefon: (+33)3 28 520 520
Faks: (+33)3 28 520 529
E-mail: support@coreye.fr

Wydawca odpowiedzialny za Stronę Internetową: Marc Delamarre.

  Wybierz rozmiar